Oh be, plankton varmış!

Evrim Teorisi Online

Dünyada nefes almaya elverişli ilk atmosfer koşullarını inceleyen araştırmacılar bu koşulların oluşmasında planktonların oynadığı rolün önemini ortaya koydu.

Ohio Devlet Üniversitesi’nden Matthew Saltzman ve arkadaşları, 500 milyon yıl önce yer kabuğunda biriken kimyasal izotoplar ve atmosfer oluşumu arasındaki ilişkiyi açıklarken planktonların önemine değiniyorlar.

Araştırma aynı ekibin daha önceki keşiflerinden birinin devamı niteliğinde. Saltzman ve ekibi 500 milyon yıl önce yerkabuğunda yaşanan büyük değişikliklerin ters sera etkisi yaratarak okyanusları soğuttuğunu, bunun sonuncunda dev plankton oluşumları yaşandığı ve ardından da atmosfere oksijen saldığını ortaya koydular.

Araştırma, Paleozoik dönemde oluşan oksijenin neden birden atmosferden çekilip sonra daha yüksek oranlarda geri geldiğine ilişkin de önemli bilgiler sağlıyor. Böyle büyük ölçekte yok oluşların ardından daha yüksek oranda oluşan oksijenin yeni yaşam formlarının oluşmasını tetiklediği düşünülüyor.

Saltzman ve ekibi, o dönemde atmosfere ne kadar oksijen karıştığını hesaplayarak antik çağda okyanuslardaki sülfür miktarı ve atmosferik oksijen ve karbon dioksit miktarıyla ilişkilendiriyorlar. Ortaya çıkan sonuç dünyanın büyük değişiklikler…

View original post 11 more words

Advertisements

Evrim Teorisi bilimsel ve geçerli bir teori değil midir?

Evrim Teorisi Online

lk olarak Harun Yahya’nın “20 Soruda Evrim Teorisi’nin Çöküşü” adlı kitabından başlamayı düşünüyorum. Bu ayki yazımda 20 sorunun ilki olan “Evrim Teorisi neden bilimsel ve geçerli bir teori değildir?” başlıklı bölümü inceleyeceğim:

Evrim Teorisi yeryüzündeki canlılığın tesadüfler sonucunda, doğal şartlarla kendiliğinden meydana geldiğini savunur. Bu teori bilimsel bir kanun, ispatlanmış bir gerçek değil bilimsellik kisvesi altında toplumlara empoze edilmeye çalışılan Materyalist bir dünya görüşüdür. Modern bilim tarafından her alanda yalanlanan bu teorinin en büyük dayanakları ise birtakım hile, sahtekarlık, çarpıtma, aldatmaca ve göz boyamalardan oluşan telkin ve propaganda yöntemleridir.

Buradan anlaşılan ilk şey Harun Yahya’nın Evrim Teorisi’nin neyle ilgili olduğunu, neleri açıklamaya çalışan bir teori olduğunu bilmediğidir. Evrim Teorisi’nin yaşamın nasıl başladığını açıkladığını sanıyor. Belli ki yaşamın kökeninin farklı bir dal ve araştırma konusu olduğunun farkında bile değil. (Yaşamın kökeniyle ilgili tezler, hipotezler ve modeller için bakınız: Abiyogenez) Yaşamın doğaüstü bir dış müdahele olmadan doğal koşullarla kendiliğinden oluşması anlamına…

View original post 1,298 more words

Akıllı Tasarım-Evrimsel Tasarım – Ali Demirsoy

Evrim Teorisi Online

Çocuk büyüten ve gecelerini uykusuz geçiren herkes şunun farkındadır. Çocuklar doğumu izleyen ilk birkaç ayda, bazen çok daha uzun süre gaz sorunu yaşayarak ailelerini ve kendilerini perişan ederler. Bu gaz ya anneden geçer ya da çocuğun sindirim sistemindeki tasarım hatasından kaynaklanır.  Bir evrimciye sorarsanız; ağaçtan ağaca atlarken anasının sırtına yapışarak her sıçrayışta sürekli gazını çıkaran bir canlının böyle bir sorunu olmamıştır.

View original post 1,696 more words

11.12.15

Today was my day. I really love rainy weather and today the weather was rainy. I and Alican met in Suleymaniye and we went to Sultan Ahmet. We took a lot of pictures. 2 hours after, I went to home. When I went to home, my father played computer games. I said hi and I went to my bedroom. I stayed in my bedroom all night.

I want to you see this pics. I really like this pictures. I took them!